אודותינו

אודותינו

אודותינו

המסדר של הנוסח הקדום והעתיק של ממפיס ומצרים באירופה ובארצות דוברות הצרפתית, תחילתו בנוסח המצרי של הבנייה החופשית אותו הציג קליוסטרו לעולם בשנת 1777. העבודות הראשונות שאורגנו בנוסח זה בוצעו בשנת 1779...

Read More - Читать Статью