חדשות

אודותינו

אודותינו

אודותינו

המסדר של הנוסח הקדום והעתיק של ממפיס ומצרים באירופה ובארצות דוברות הצרפתית, תחילתו בנוסח המצרי של הבנייה החופשית אותו הציג קליוסטרו לעולם בשנת 1777. העבודות הראשונות...

Read More - Читать Статью

לוחות של הדרגות

העולם של הבנייה האזוטרית

העולם של הבנייה האזוטרית

העולם האזוטרי של הבונים חופשיים – קליוסטרו ומסדר ממפיס מצרים

קליוסטרו ומסדר ממפיס מצרים מאת אלי אשד מסדר ממפיס מצרים הוא אחד המסדרים המסתוריים ביותר של הבונים החופשיים אולי המסתורי בכולם ובו בזמן הוא היה גם אחד המשפיעים ביותר...

Read More - Читать Статью
העולם של הבנייה האזוטרית

רפורמה בחינוך לפי קווירינוס קולמן: הכנת העולם לימות המשיח

רפורמה בחינוך לפי קווירינוס קולמן (1651-1689): הכנת העולם לימות המשיח יבגני קוזמין בעת החדשה המוקדמת עברו שיטות ומערכות החינוך שינוי דרסטי. ובתחילתה של התקופה ישנה השכלה...

Read More - Читать Статью