בקשה להתקבל אל תוך המסדר הקדום והמקורי של ממפיס-מצרים

בקשה להתקבל אל תוך המסדר הקדום והמקורי של ממפיס-מצרים

אני, החתום\ת למטה,
שם פרטי:

שם משפחה:

שם פרטי באותיות לטיניות:

שם משפחה באותיות לטיניות:

תאריך לידה:

מס' טלפון:

דוא"ל:

נשוי\ה עם:

עובד\ת:

גר\ה בכתובת:

אזרחות:

מתוך רצון חופשי וללא כפיה, בלי שום כוונה הנוגדת מוסר (ולא הייתי בעבר בבית הכלא בגלל פשע נגד מוסר) , בזה אני מבקש\ת לקבל אותי אל תוך הבנייה החופשית העולמית כדי לעבוד בתוכה לפי חוק השתיקה, לפי החוקות ותקנונים של המסדר של הנוסח הקדום והעתיק של ממפיס ומצרים באירופה ובארצות דוברות הצרפתית במזרח עיר

הנני מבטיח\ה בלב טהור להאמין ולממש בחיים את הברית של אהבת אחים כלפי כל המין האנושי, וגם לראות חירות, שוויון ואחווה כצרכים העיקריים של האנושות.

קבצים מצורפים:

קורות חיים:
אנא צרפו קובץ בפורמט של JPG, DOC או PDF

דרכון:
אנא צרפו קובץ בפורמט של JPG, PNG או PDF

תעודת זהות:
אנא צרפו קובץ בפורמט של JPG, PNG או PDF

תמונת פספורט:
אנא צרפו קובץ ברקע לבן ברזולוציה של מינימום 300 DPI בפורמט של JPG, PNG או PDF

תאריך:

אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם נכונים, מלאים ומעודכנים