Езотерично масонство

Таро и масонството – масонските съответствия в Таро

Осуалд Вирт

Масонските съответствия в Таро

(от книгата „Таро Магьосниците”, ч. 2 – Обобщение и повторение, гл. 4)

         Всеки символизъм е ценен. Символизмът на франкмасоните предава в алегорична форма същата тази информация за посвещението, която алхимиците са зашифровали с помощта на символите на древните металурзи. Таро свързlа тази идеологическа традиция с цветни рисунки, подбрани сред най – добрите произведения на художниците от Средновековието. Доколкото езотеричната основа на целия този символизъм е една, в Таро навярно може да се идентифицира смисъл, близък на масоните. Именно това и ние ще се опитаме да направим.

 1. (Фокусник, жонгльор, магьосник) Кандидат («постъпващ»), признат за подходящ за посвещение заради своите способности и правилни възгледи.


 2. (Папеса, Изида, маxка на Посветените)Науката за посвещението, която трябва да бъде открита самостоятелно. Изида поверява ключовете за тайните само на синовете си, Децата на вдовицата, достойни да научат нейните тайни.


 3. (Императрица, Владетелка на висшия идеализъм)Усвоената мъдрост. Връщайки се към самия себе си (Камера за размисъл), посвещаваният се издига от черните дълбини към възвишения идеал на франкмасонството. Ако той не усвои и възприеме чистата идея, към която трябва да се стреми всеки франкмасон, той няма да премине през посвещeнието.


 4. (Император, Център, от който се разпределя Силата на посвещението) От неземните висоти на идеала посвещаваният стремително се спуска надолу, в сферата на действия (изпитанията на първото символично пътешествие). Това е полето на битката на живота, където се кръстосват шпаги. Но бъдещият посветен не се забърква в безполезната борба на мнения и партии: той пази своята енергия, за да я използва за обработката на кубичния камък.


 5. (Папа, върховен пазител на Знанията на посветените) Без пълна теоретична подготовка е невъзможна успешната практика на Царското изкуство. За да станеш чирак, трябва не само да придобиеш умението за работа с инструменти, но и да изучиш добре архитектурните правила. Работникът, получил всички необходими знания, започва да вижда Пламтящата звезда и да разбира значението на буквата G, тъй като вече би трябвало да е запознат с Геометрията.


 6. (Влюбеният или посветеният в първа степен се подлага на изпитания, от които зависи повишаването на неговата заплата) Интелектуалното посвещение носи Свобода. Просветенията човек прави това, което иска и сам избира посоката на своя живот. Ако той съвършенно осъзнато взема решения, посвещава своя живот на Великото строителство и за него няма път назад. Клетвата, която той произнася, определя цялостното неговото бъдеще.


 7. (Колесницата, на която седи Учителят, определя посоката за колективна работа) Посветенията се подлага на проверка с ъгъла, който се намира в ръцете на Майстора, избран да управлява работите. По правило, този ръководител е миролюбив и общителен човек, който се стреми да поддържа хармонията в колектива. Той разрешава споровете, извличайки от противоречащите си едно на друго мнения истинското, това, което ще ги обедини.


 8. (Справедливост, Закон равен на всички)  Нивото, осигуряващо равенство на всички пред Закона на труда. Всичко, което съществува, съществува за изпълнението на точно определена функция. В общия ред всеки изпълнява някаква своя задача. Ние живеем, за да работим, а не за да се наслаждаваме безплатно на живота. Увеличението на заплатата е награда за добър работник, който постоянно се стреми да живее по-добре и да се радва на високия жизнен стандарт, който успява да постигне.

 9. (Отшелник; Мъдрец, на скромното и меко влияние на който е невъзможно да се противопостави човек; Майстор, постигнал нивото на Майсторството) Работейки неуморно, посветеният не спира да мисли и не се оприличава на тъп механизъм. Той е художник, който обича, разбира и много фино чувства своето изкуство. При всяко правило той вижда не буква, а дух, опитва се да намери за него дълбоко логическо оправдание. Отвесът насочва ума му в дълбините на нещата, към езотериката, която се изплъзва на непосветените.


 10. (Колелото на Фортуна; Ученикът, който проявява инициатива) Посветеният открива в центъра на самия себе си точка на неистов пламък, съответстващ на колона J. Неговата чирашка заплата се изразява в енергията на вътрешен източник, което го насърчава да действа смело, но разумно и винаги в точното време, тъй като зидарят пристъпва към работата, когато започва работният му ден.


 11. (Сила; Калфата, придобивайки сила се научава да сдържа себе си) Тестът с огън освобождава вътрешния плам. Посветеният, преминавайки през този тест, усеща празнота вътре в себе си. В резултат на това той се приближава до колона В – източник на изпълнителната сила.


 12. (Обесеният или Самоотричане)  Посветителното влияние се осъществява по мистериозен начин, без да се прибягва до обикновени мерки. То се осъществява незабележимо, не се проявява нито в гръмки разговори, нито в действия, които привличат вниманието. Посветеният доброволно се обрича на привидно безсилие, което му позволява да действа ефективно по свой начин. Проектът, който без никакъв шум е създаден и съзрява в тишина и сдържаност, набира сили за по-бързо изпълнение. Предавайки се напълно на мечтата си, безкористният мечтател забравя за настоящето и създава бъдещето.


 13. (Посветителската смърт, откриваща пътят към Майсторството) Сънищата се отразяват на чертожната дъска, към която посветеният не бива да се приближи докато не премине през Средната стая. Там, където в тъмнината се белеят череп и кости, разсейват се всички илюзии и се формира преценката. Посветеният, умира за всичко неднешно и се подготвя за придобиване на Майсторство.


 14. (Умереност или къпане в съживяваща вода) Според най-старата известна концепция източникът на живота бие изпод плочата в централния храм на Града на мъртвите. Необходимо е човек да умре, за да възкръсне. Избавяйки ни от всичко, което ни свързва с долния свят, смъртта ни възвишава и ни позволява да участваме в по-друг живот. Този, който живее само за себе си, намалява собствения си живот, а който се стреми да живее за другите, напротив, го увеличава. Колективът определя заплатата на Чирака, който умее да работи и се е показал пред всички като достоен да бъде повишен до Майстор.


 15. (Дяволът, инструментът на посветителското изкуство) Всички енергии са свещенни и нито една от тях не заслужава проклятие, независимо дали действието и причинява вреди. Посветеният следва да умее да подчинява себе си на всички енергийни потоци и разумно да ги използва. Дяволът ще му служи, ако той, достигайки 2-ра степен, съумее да сдържи своето тщестлавие и да не се възгордява. Нека работим усилено, за да постигнем Голямото дело и да привлечем подкрепата на всички сили, които могат да ни помогнат.


 16. (Домът Божий, разрушен с удар от мълния; резултат от лоша работа) Хирам е паднал под ударите на трима лоши чираци. Първият олицетворява Невежеството, което поради неспособност да схване духа на истината изпълва знанията с материализъм и насърчава разпространението на лъжи, породени от неразбиране. Вторият чирак е Фанатизмът, който ограничава Храма до размерите на Божия дом, достъпен само за избраните. Третият чирак е Честолюбието, което не могло да се смири по време на строителството на Вавилонската кула и я обрекло на разрушение.


 17. (Звезди, сияещи в нощта; Идеализъм, стремящ се към истината) Убийството на Хирам спряло цялата работа. Над разстроените строители, които останали без своя ръководител се спуснала нощта. В своята мъка те се разпръснали на различни страни, за да търсят навсякъде изчезналия труд на своя Майстор. Внезапно клонче от акация, в която те видели символът на постоянството на живота и възкресението им дало надежда. Опечалената местност в която те блуждаели, съвсем не била безплодна; тя била покрита с растителност, видът на която ни кара да се радваме и утешаваме. Красотата свършила своето дело, а на художника му останало само да се поучи от нея.


 18. (Луна; пътешествия сред миражи и заблуждения) Майсторите не пътуват сами, като чираците и калфите, а на групи, за да си помагат взаимно. Те изследват осветения от луната свят в търсене на материалните останки на Хирам. Като бъдещи достойни деца на вдовицата, те са вдъхновени от примера на Изида, която пребродила земята, за да събере разпръснатите останки на Озирис. За да възродим традицията, нека внимателно събираме всичко, което е останало от нея и което съществува под формата на легенди, неясни обреди и суеверия.


 19. (Слънце; достигане на света на посвещението) Когато светлината се появява в ума и настъпва денят, Майсторите откриват спящия Хирам и трябва да го събудят. Те работят заедно, обединявайки ума и любовта си. Хирам е възкресен, тъй като мисълта му намира ново изражение (Замяна на изгубеното слово) и творческите му стремежи изпълват всички сърца с живот.


 20. (Съд, възкръсване на Майстора) Мъртвецът възкръсва. Всичко, което е живо се издига от гроба на забравата, когато се чуе гласа на Великия Съд. Опитът от векове носи на хората мъдрост и разбиране. Хирам възобновява управлението на работата, която никога няма да бъде прекъсната занапред.


 21. (Свят; пълно Посвещение)Храмът е заключен, всички работи са завършени. Той е съвършен по своето разположение и изпълнение. Идеалът е постигнат, Великото дело е завършено, във възродения свят е настъпило господството на Бог, разбирането и любовта.


 22. (Глупак; Посветеният няма никакви илюзии за относителността на собствените си познания) Завършването и постиженията могат да бъдат само сравнителни, защото работата трябва да продължи вечно. Ако спре, всичко ще се разтвори в нищото. Всичко, което съществува е резултат от необходимата дейност, която не може да бъде предшествана и която не може да бъде последвана от неразбираема пасивност. Противопоставяйки Безкрайността, ние нахлуваме в сферата на Глупака. Компасът ни помага да определим границите на разбираемото; нека останем в тези граници, показвайки уважение към неизразимата тайна, към която ни е забранено да се приближаваме.