Езотерично масонство

Ландмарките

Регулярното масонство обича да подчертава важността на т.нар. „ландмарки“. Думата „ландмарк“ може да се преведе като „конституция“, „правилf“, „заповед“. Всъщност сред ложите от англосаксонското масонство няма единно мнение и съгласие не само по отношение съдържанието на ландмарките, но дори и за техния брой (най – големият брой ландмарки, които ми се е наложила да наблюдавам са 21. Достатъчни почти за цяла конституция).

Всемирната Асоциация на египетското послушание, регулираща работите на ложите от египетското масонство създава своя система от ландмарки, които всички ложи и ордени, желаещи да бъдат членове на ВАЕП са длъжни да следват. Ландмарките са базови и действително се явяват необходимо и достатъчно условие за работата на ложата. По – долу сме публикували пълния списък в примерен превод от английски, както и кратки коментари.

  1. Всеки египетски масон (член на едно от Египетските послушания – А.Р.) следва да вярва във Великия Архитект на Вселената и безсмъртието на душата. Има се предвид, че всеки член на ложата следва да вярва в някакъв Бог като създател на Вселената, в наличието на душа в човека и нейната неунищожимост;
  2. Олтарът на Египетската ложа, който може да бъде квадратен или триъгълен, задължително трябва да съдържа Книгата на закона – Святата Библия, или някоя друга от светите книги, съгласно решенията на съответната ложа. Има се предвид, че масоните следва да вярват в наличието на Божественото откровение в писмена форма. В качеството на такова за демонстрация на олтара могат да бъдат използвани Библията, Корана, Ведите или Авеста. Наличието върху олтара на някаква „неортодоксална“ свята книга (например „Война и мир“ на Толстой или новият роман на Пелевин) може да направи ложата „нерегулярна“ в очите на Всемирната Асоциация;
  3. Ложите от Египетското масонство следва да имат легален чартър (за учредяването им – А.Р.), показващ линията на приемственост от Маркони или Бедарид. Има се предвид, че линията на непрекъсната приемственост на ложата следва да се издига към създателите на съвременните структури на Египетското масонство – Габриел Маркони (устав Мемфис) или братя Бедарид (устав Мизраим);
  4. Всички египетски масони са длъжни да бъдат инициирани в първите три символични степени на масонството, включващи в себе си Легендата за Хирам. Трите степени на символичното масонство практически не се отличават в Египетското и англосаксонското масонство. Едни и същи са легендите, знаците и паролите. В устава Мемфис–Мизраим на притежателите на първите три степени се предава и някаква допълнителна информация на езотерично тълкуване, с която не разполагат „регулярните“ масони. Затова при прехода на масона от регулярна ложа към египетска ложа протича ритуалът „адаптация“ – съобщават му се някакви специални знания, знаци и пароли;
  5. Степените от 87-ма до 90-та са запазени за „Аркана Арканорум“. От 87-ма до 90-та степен – това е най – висшето знание на Египетското масонство. То се предава в хода на една церемония, символично разделена на 4 части. Приема се, че Калиостро е получил това знание в Неапол при маркиз Сан–Северо, в Древния орден на Сириус, а там то е попаднало от академията на натурофилософите, а в академията – от античните окултисти и гностици;
  6. За основател на Египетското масонство се възприема граф Алесандро Калиостро, но неговите (на египетското масонство) корени водят към дълбока древност;
  7. На всеки орден в рамките на Египетското масонство се дава пълна автономия. Така, никой от другите ордени и ложи не може да се намесва в международните контакти на орден, влизащ в семейството на Египетското масонство. Все пак – това са вече коментари – ако някоя ложа установи фиксирани договорни контакти с някаква непризната ВАЕП организация, ръководството на Всемирната Асоциация приема за възможно да изкаже своето мнение. Понякога (много рядко) това се случва, когато в задружното семейство на Египетското масонство се опитват да проникнат мошеници. Впрочем, това е напълно възможно да се случи в която и да е организация. Благодарение на опита и оттренираните действия във ВАЕП мошениците бързо се разконспирират и се гонят от обществото;
  8. Ложите в Египетското масонство могат да бъдат мъжки, женски или смесени. Ложите не бива да дискриминират кандидатите на основата на тяхната раса, националност или цвят на кожата. Те следва да помнят, че ложите са свободни при избора си на членове. И кандидат, имащ неприемливо за съответната ложа поведение или навици по – скоро няма да бъде приет в нея;
  9. Всяка ложа при основаването си е длъжна да заяви ще бъде ли тя мъжка, женска или смесена. Това се прави заради нуждата, членовете на ложата (създадена като женска например) да не се окажат в неприятна ситуация, когато там започнат да приемат и мъже. Обикновено в днешно време още при създаването си ложите се обявяват като смесени, дори и на първото събиране да присъства само един мъж (или една жена). Никой не пречи да се създават чисто мъжки (или чисто женски) ложи – това не се приема за дискриминация;
  • По време на инициирането на 3-та степен (степента на майстор – масон) Египетските ложи в допълнение към легендата за Хирам (тя се приема за задължителна – А.Р.) могат да представят и легендата за Озирис. Тази информация не е задължителна (и някои ложи не го правят), макар тя да се явява изключително важна за възприемането на по – нататъшното придвижване по стълбата на масонските степени. Ако на масоните в ложата не разказват легендата за Озирис, текстът за нея може да се намери в интернет и да се прочете самостоятелно. ВАЕП препоръчва (но не настоява) след преминаването на задължителния ритуал на 3-та степен на новите майстори да се разказва легендата за Озирис.