Езотерично масонство

Кабалата в масонството

Бецалел Ариел

Ложа „Гръмотевичен камък № 1”, град Москва

Очевидно е, че при оформянето на ученията и ритуалите на масонството, Кабалата е изиграла значителна роля, а масонската ложа в определен смисъл се е превърнала в носител на основите на кабалистичните знания. Благодарение на тях, пред очите на неофита започва да се прояснява структурата на масонския храм. Ролята на офицерите и тяхното местоположение в ложата не е случайно – те съответстват на определени  духовни принципи, които се изучават в Кабалата. В рамките на тази лекция ние няма да имаме възможност подробно да се спрем на произхода и историята на Кабала. За желаещите накратко да се запознаят с тази тема препоръчвам моята статия „За Кабалата и свободните зидари”.

Водещата роля на Кабала нееднократно е била подчертавана от самите ръководители на масонските ордени, както и от изследователите занимаващи се с тези въпроси отстрани. В качеството на ярко потвърждение могат да бъдат посочени думите на Н.Х.Уебстър, който написал следното (цитира се по книгата на А.Рибалка и А. Синелников „Интервю с масона”, стр.156) :

„Оперативното масонство може да се развива от римските занаятчийски колежи през оперативната зидария от Средновековието, докато спекулативното масонство може да произхожда от библейски патриарси и езически мистерии. Но единственият източник, за който не може да има съмнение, е еврейската кабала. Дали е проникнал в страната ни чрез римските колежи, чрез компании, през тамплиерите или през евреите от 17-ти и 18-ти век … е само частен проблем за изследователите на бъдещето. Остава обаче фактът, че когато масонските ритуали и конституции са създадени през 1717 год., въпреки че отделни ритуали и компоненти на учението на древните египтяни и питагорейци достигат до онова време, именно еврейската тайна традиция е избрана от създателите на Великата ложа за основа на тяхната собствена система”.

         Следва да обърнем внимание на това, че тук се говори за Великата Ложа на Англия, създадена в 1717 год., т.е. става въпрос за трите символични степени – ученик, калфа и майстор. Както е известно, по – късно се развива и системата от висши степени, най – известните от които са Шотландския устав. Но и в него, основният импулс произтича от Кабала, което много добре е илюстрирано от следния цитат (по книгата на Г.С. Бокс „Природата на франкмасонството”):

«Приблизително по времето на новото пробуждане на интереса към маноството в началото на XVIII век адептите на Ордена почуствали необходиост от далеч по – дълбото проникване в арканите на франкмасонството и по – дълбото запознаване с езотеричната доктрина. Най – развитите и блестящи умове на Европа, решавайки да се занимаят с изследването на Кабала и бидейки очаровани от неизмеримите дълбочини открили се пред тях, решават да учредят нов, далеч по – висока степен на франкмасонството, само и единствено заради пропагандата и изучаването на древните мистерии, почти неизвестни им до тогава, която да се състои от исторически, философски и рицарски степени”.

Накрая, над „шотландските” степени се издигнало египетството масонство, което в различните устави имало от 77 до 199 степени. И тук ние отново откриваме всепроникващото влияние на Кабалата. Потвърждение за това служи фактът, че първият от уставите на египетското масонство, който доказал своята жизнеспособност и не изчезнал след появата на устава Мизраим имал цяла серия степени, основани на еврейските традиции въобще и на Кабалата в частност. Този устав се състоял от четири серии степени, първите две от които (символична и философска) включвали разнообразни заимствания от практикуваните по това време в Европа ритуали (в това число и от шотландското масонство). Третата серия (мистична), която при първото време на съществуване на този устав била последна и завършвала със 77-м степен била уникална и не била представена в нито едно от другите масонски послушания. Тя включвала, такива степени като „Най – мъдрият израилит”, „Рицарят на Ханука”, „Великият княз на Талмуда”, „Суверенен княз – хасид” и др., които сами по себе си със своите имена показват еврейския си произход.

По този начин, ако разглеждаме символичното, шотландското и египетското масонство като три последователни етапа в развитието на системите ще видим, че при всяка една от тях Кабала играе колосална роля. Масоните, както е известно са продължители на делата на строителите на йерусалимския храм. За това няма нищо чудно в това, че целият наш занаят има дълбоки корени в еврейските традиции, и Кабала като най – съкровенна и езотерична тяхна част стои в самото сърце на Масонството. Връзката с еврейските източници е видна отчетливо и в езика – тайните думи и свещенните думи за различните степени идват от иврит. 

Масонството е световно братство, стремящо се да открие обятията си за хората от различни страни и народи. Тези особени думи са се предавали в оригинала им написан на еврейски във всяка страна в зависимост от това на какъв език са общували масоните помежду си. Никой не е заменял тези имена с превод на други езици. Причината е, че еврейският език и записаната на него кабалистична традиция носят в себе си определени духовни принципи, които е било нужно да бъдат съхранени и предадени.

Покрай паролите, еврейссите корени се срещат в имената и на отделните масонски степени. Например, 30-та степен носи името „Рицар на Кадош”. И макар, че думата „кадош” (קדוש) буквално означава „свят”, тя не се превежда, съхранявайки еврейското произношение в ложите във всички страни. Това същото се отнася и към името на 11 степен – „Княз Емет” (думата „емет” אמת, означава «истина»). По – нататък, при изучаването на всички висши степени на езотеричното масонство, посветените се запознават с духовните традиции на различните култури, вска от които по своему е особено ценна за универсалното постигане на истината. Но на ранни етапи, както е видно от горесказаното, усвояването на основите на Кабала има първостепенно значение.