АвторA∴P∴R∴M∴M

Мемфис-Мисраим

Орденът на древния и изначален Устав Мемфис–Мизраим води своето начало от египетското масонство, чийто устав е разкрит пред света от граф Калиостро...