АвторA∴P∴R∴M∴M

ממפיס מצריים • העולם של הבנייה האזוטרית ממפיס מצריים • עבודות ארכיטקטוריות

בניה חופשית אזוטרית- לוח השנה של הבונים החופשיים

מאת: רוברט מאלן תרגם: י. ריבלקה עריכה: אלכסנדר ריבלקה תרגם לעברית: דויד עמנואל לוח השנה הקלאסי של הבונים החופשיים מתחיל מהשנה הראשונה לבריאת העולם על...

ממפיס מצריים

ממפיס-מצרים

המסדר של הנוסח הקדום והעתיק של ממפיס ומצרים, תחילתו בנוסח המצרי של הבנייה החופשית אותו הציג קליוסטרו לעולם בשנת 1777. העבודות הראשונות שאורגנו בנוסח...