АвторA∴P∴R∴M∴M

ממפיס-מיסרים

ממפיס-מצרים

המסדר של הנוסח הקדום והעתיק של ממפיס ומצרים, תחילתו בנוסח המצרי של הבנייה החופשית אותו הציג קליוסטרו לעולם בשנת 1777. העבודות הראשונות שאורגנו בנוסח...

עבודות בניה

התפתחות הבנייה החופשית

אח אמיר ג. כהגדרה ״הבנייה החופשית היא פועלם של אנשים, אשר עובדים למען שיפור האנושות״. באִפְיוּן זה מצויינת ייחודו של המסדר בפעילות ההומניטרית שלו...

עבודות בניה

תולדות הכישוף 

שלושה סוגים של מכשפים היו בהיסטוריה: קוסמים שעוסקים במאגיה פשוטה בכל רחבי תבל, מינים שעסקו לכאורה בפולחן השטן והועמדו לדין בתקופת מיד המכשפות...