Езотерично масонство

Масонският етикет

Какво може да се прави и какво не може да се прави в символичната ложа?

За съжаление, масонският етикет (ако говорим по – точно, етикетът на символичните ложи) в значителна степен не е публикуван, а освен това нерядко е и негласен. За това не е толкова просто да се узнаят неговите правила и нюанси.

Вие можете да напишете градеж, да изучите славната история на братството на свободните зидари, масонските символи, свещенните моменти и светлината, но много малко е написано за това, как правилно да се държим в ложата, за да не изглеждаме глупаво или неуважително.

Някои от тези правила са просто дреболии, но други са изключително важни. Но следва да не забравяте, че докато сте вътре в ложата, Вие сте постоянно наблюдавани и всички Ваши действия са видими.

Няколко масонски наставника са съставили списък с правила за поведение в ложата, съответстващи на писания и неписан масонски етикет.

Правила на масонския етикет

Авторитетът на майстора

По време на своето пребиваване като майстор на ложата съответният брат се явява най – могъщия член на ложата. Той изпълнява също така и своите многочислени задължения.

Високопочитаемият майстор има право да:

 1. Ръководи (издава заповеди) на всеки брат и по всяко време;
 2. Решава, кое може и кое не може да се обсъжда. Ако брат счита, че Високопочитаемият майстор действа несправедливо или прилага произвол, то той може да се обърне към Заместник – великия майстор за дадения район.

Ако въпросният офицер е съгласен с него, то протестът се предава на Великия магистър.

Братята се съгласяват с молбата на Високопочитаемия майстор да подпомагат работите в ложата в различните комитети и комисии     като например изпитната комисия (проверката на катехизиса), комисия по архивите и др.

Следващите моменти се считат за проява на „лош вкус” в масонството и недобри нрави:

 1. Преминаването между олтара и Високопочитаемия майстор (Смисълът е, че нито за секунда не трябва да бъде закривана светлината, идваща от Високопочитаемия майстор и трите свещи);
 2. Без покана не бива да се сяда на Изток, дори и всички останали места да са заети;
 3. Винаги дрехите да бъдат съобразени с масонския дрескод.

Братята не бива да влизат в помещението на храма, без да носят престилка на кръста си. Офицерите очакват, че всеки член на ложата при влизането си в нея е напълно облечен и готов за работа.

 1. Когато член на ложата говори той стои със знака на съответната степен.

Нито един човек не  бива да стои седнал, когато той говори в ложата, независимо от това дали се обръща към офицер или към друг брат.

 1. Разговорите.

Страничните разговори вътре в работещата ложа се считат за проява на „лош вкус”.

 1. Ако искате да кажете нещо в ложата, отнасящо се до нейната работа, то просто станете.

Обръщението е: „Високопочитаеми майсторе, действащи офицери и скъпи братя и сестри!”

 1. Изказване: ако искате да заявите в ложата нещо важно, то най – добре е да съобщите това на майстора на ложата преди началото на работите в нея. Имайте предвид, че ако майсторът на ложата не е предупреден за Вашето желание да се изкажете, то той има право да Ви откаже да направите изказване.

Подчиняването на чукчето: Вие сте длъжни да се подчинявате на звука на чукчето на Високопочитаемия майстор.

Майсторът на ложата е всемогъщ и неговата дума е окончателна. Той може да отвърне или да откаже на всяка молба. Той може да наложи на брат масонско наказание по всяко време. Той може да каже какво иска и какво не иска да се обсъжда в ложата.

Братята, които считат неговите действия за несправедливи или неуместни могат да ги обжалват във Великата ложа. В ложата авторитетът на първомайстора е най – голям.

Масонският етикет осъжда всеки, който не се подчинява на чукчето на Високопочитаемия майстор.

 1. Изказването в ложата:

Никога не се обръщайте гръб на стола на Достопочтения майстор, без да получите от него предварително разрешение да говорите. Всички дебати вътре в ложата следва да протичат при съблюдаването на масонския етикет. Когато се обръщате към Достопочтенния майстор в открита ложа следва да започнете разговора с  подаване на знака на съответната степен.

 1. Гласуване:

Ако Достопочтенният майстор моли да се гласува по даден въпрос, всички братя вземат участие в гласуването.

 1. Тютюнопушене:

Забранено е да се пуши вътре в работещата ложа. Възможно е (със съгласието на Достопочтенния майстор) да пушите извън ложата и извън работите в нея.

 1. Работа извън ложата:

Вежливият масон обикновено се съгласява да изпълнява дейности, необходими за ложата и извън нейните предели. Това означава, че ложата Ви доверява да изпълните някакво задание.

 1. Вербална корекция на грешки:

В хода на церемонията никой освен Достопочтенният майстор на ложата не може да прави забележки и да поправя грешки, извършвани от участващите в ритуала лица. Ако забележите, че е направена грешка и тя не е забелязана от Достопочтенния майстор, както и че тя се нуждае от поправка, съобщете му.

По време на работите в ложата се старайте да изглеждате добре. Избягвайте да безделничите, да мърморите или да изглеждате объркано. Лошата стойка не отговаря на масонския етикет.

 В ложата няма игри – това е сериозно място. (Обяснението – понякога в театъра актьорите се стараят да се предизвикат един други, така, че по време на изпълнението на дадена сцена единият да се разсмее. В ложата подобно поведение е недопустимо).

Използвайте правилните масонски имена (пълните имена). Никакви Вася или Петя в ложата не бива да има.

Влизането в ложата след началото на работите в нея.

Ако брат влезе в ложата след началото на работите в нея, то, той е длъжен да се приближи до олтара и да приветства Високопочитаемия майстор. Същото се прави ако брат по някаква причина е принуден да напусне ложата след началото на работите в нея.

Молитвите в ложата нямат сектантски характер. Те са обръщение към Великия Архитект на Вселената, а не към персонажи от конкретни религиозни учения.

Мобилните телефони трябва да бъдат изключени по време на работите в ложата. (Правилото на нашия орден е: ако нечий телефон не е изключен и звънне по време на работите в ложата, собственикът му се нагърбва със задължението да почисти ложата след приключване на работите в нея).